TT

Tên đơn vị/cá nhân

Điện thoại cơ quan

Di động

ILãnh đạo Đảng ủy:  

1

Bí thư Đảng ủy xã: Bùi Thanh Tuấn

 0974172646
2

Phó Bí thư Đảng ủy: A Đi

 

0378969731

IILãnh đạo HĐND  
1CT HĐND: A Đi 0378969731
2Phó CT HĐND: Y Trang 0357329284
IIILãnh đạo UBND  
1

CT UBND xã: Huỳnh Quốc Thái

 

0968075791

2

Phó CT UBND xã (phụ trách kinh tế): A Nguy

 

0942788349

3

Phó CT UBND xã (Phụ trách VH -XH): Trần Thị Phụng

 

0372098198

IV

Cán bộ, công chức UBND xã:

  
1

Tư pháp - Hộ tịch xã: Trần Thị Thúy

 

0368030111

2

Tư pháp - Hộ tịch xã: Trần Thị Thảo

 

0788981189

3Địa chính - Xây dựng xã: Võ Thuận An 0971402357
4Địa chính - Xây dựng xã: Đoàn Thiếu Hùng  
5CHT BCH Quân sự xã: A Hùng  0988416156
6Văn phòng - Thống kê xã: Đỗ Thị Thu Hương 0379933647
7Văn Phòng - Thống kê xã: Vũ Hoàng Thị Mỹ Hậu 0989148157
8Tài Chính - Kế toán xã: Phan Thị Huế 0378992999
9Văn Hóa - Xã Hội xã: Bùi Thị Chính 0976869005
10Văn Hóa - Thông tin xã: A Ngôn 0901918262
VĐoàn Thể xã  
1Chủ tịch UBMTTQVN xã: A Rưch 0368201801
2Chủ tịch Hội CCB xã: A Hương 0388772902
3Chủ tịch Hội LHPN xã: Phan Thị Mỳ 0973629676
4Chủ tịch Hội ND xã: A Plang 0899367714
5Bí thư đoàn xã: A Thuế 0967434200
 

 

 

Thư công vụ: ubndxadaktore.konray-kontum@chinhphu.vn