Tổchức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi sốquốc gia năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy