Xã Đăk Tờ Re là một xã miền núi thuộc khu vực III, nằm ở phía Tây Nam huyện Kon Rẫy, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp xã Đăk Ruồng
  • Phía Tây giáp huyện Đak Hà và thành phố Kon Tum
  • Phía Nam giáp tỉnh Gia Lai
  • Phía Bắc giáp xã Đăk Ruồng.

          Xã Đăk Tờ Re có tổng diện tích tự nhiên là 10.864.84 ha. Toàn xã có 08 thôn, tổng số hộ năm 2023 là 1.371 hộ/7.145 nhân khẩu, DTTS chiêm 79,75 %. Đa phần người dân trên địa bàn theo đạo Thiên chúa giáo.

          Đăk Tờ Re là xã có nhiều yếu tố thuận lợi: có tuyến đường quốc lộ 24 là trục đường chính chạy dọc qua xã nối xã với các xã lân cận (xã Đăk Ruồng và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum); Hệ thống đường giao thông (đường liên thôn, liên xã) phát triển khá đồng bộ. Đó là lợi thế lớn trong việc trao đổi, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học với các địa bàn khác.

          Tuy nhiên bên cạnh đó xã Đăk Tờ Re vẫn còn những khó khăn do địa hình phức tạp, diện tích ruộng rẫy sản xuất còn manh mún, không mang tính tập trung. Trình độ sản xuất nông nghiệp của ngư­ời lao động còn thấp, năng suất cây trồng, vật nuôi chư­a cao làm ảnh hư­ởng trực tiếp đến cuộc sống của ng­ười lao động.