Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
43 Chuyển đổi số ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 xã Đăk TờRe 20/04/2023
45 Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đăk Tờ Re giai đoạn I (2021-2025) năm 2023 20/04/2023
46 Triển khai đánh giá,nghiệm thu rừng trồng sản xuất năm 2022 trên địa bàn xã Đăk Tờ Re 20/04/2023
47 Kiểm tra, rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp giao cho hộ gia đình cá nhân bị lấn chiếm trên địa bàn xã Đăk Tờ Re 20/04/2023
48 Kế hoạch tổ chức bầu thôn trưởng nhiệm kỳ 2023-2025 20/04/2023
49 Kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động học tập 20/04/2023
50 Kê hoạch người khuyết tật 20/04/2023
27 Kế hoạch trồng hoa, cây xanh trên địa bàn xã 10/03/2023
28 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý I/2023 10/03/2023
29 Kế hoạch kiểm soát TTHC 10/03/2023
13/QĐ- UBND Về việc kiện toàn BCĐ công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình xã Đăk Tờ Re 15/02/2023
07/KH- UBND Kế hoạch áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 xã Đăk Tờ Re năm 2023 15/02/2023
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 91
Tháng 06 : 558
Tháng trước : 3.594
Năm 2023 : 23.750